Novosti

Ovjera ljetnog semestra akademske 2017/2018 godine.

Ovjera ljetnog semestra za redovite studente preddiplomskih i diplomskih studija održat će se od 3. do 10. srpnja 2018.godine.

Prilikom ovjere potrebno je priložiti :

-Redoviti studenti prilikom ovjere moraju priložiti indeks sa uredno prikupljenim potpisima profesora i upisni list sa upisanim predmetima u  ljetnom semestru.