Općenito

OPĆENITO O FAKULTETU

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (FPMOZ) jedan je od ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru, jedinoga sveučilišta u Bosni i Hercegovini na kojemu se nastava izvodi na hrvatskome jeziku. Proizašao je iz jednogodišnje pa dvogodišnje Više pedagoške škole, koja prerasta u Pedagošku akademiju, a potonja u Pedagoški fakultet.

 

Akademske 2005. / 2006. godine Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti se, zajedno s Filozofskim fakultetom, izdvaja iz zajedničke matice – Pedagoškoga fakulteta – u samostalan fakultet, te djeluje po reformiranim nastavnim planovima i programima bolonjskoga procesa studiranja sa širokim spektrom raznolikih programa i znanstvenih (društvenih, humanističkih, prirodnih), te odgojnih i umjetničkih područja koje je moguće studirati na istom. Analizirajući potrebe za različitim obrazovnim profilima kao i interes studenata, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti želi udovoljiti navedenim potrebama i interesima pa fleksibilnim organizacijskim pristupom budućim studentima nudi višestruke kombinacije studiranja.

 

Fakultet predstavlja znanstvenu visokoškolsku ustanovu koja obrazuje studente u tri nastavna ciklusa (preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome) na više različitih studija s naglaskom na interdisciplinarnost. Preddiplomski studij (I. ciklus) traje tri, odnosno četiri godine (ovisno o odabiru studija), a po njegovu završetku stječe se naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea). Diplomski studij (II. ciklus) traje dvije, odnosno jednu godinu (ovisno o odabiru studija), a po njegovu završetku stječe se naziv magistar/magistra struke. Nakon toga može se upisati poslijediplomski doktorski studij (III. ciklus) koji traje još tri godine.

 

Gotovo cjelokupno obrazovanje kadrova za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u djelatnosti je Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru! U tom nastavnom procesu sudjeluje cca. 200 nastavnika i suradnika. Stručni kadar koji sudjeluje u radu Fakulteta, izuzev sa Sveučilišta u Mostaru, dolazi i sa Sveučilišta iz Zagreba, Zadra, Splita, Osijeka, Opatije, Rijeke, Sarajeva, Tuzle, Ljubljane, Novog Sada, Podgorice…