Predškolski odgoj - Orašje

Općenito o studiju

 

Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

Kontakt;

Pročelnik studija; doc. dr. sc. Anita Imre

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355-450

 Ured : 324

 

Predškolski odgoj – Orašje

Predavanja uživo iz kolegija Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2

Predavanja uživo iz kolegija Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2 kod doc. dr. sc. Mirana...
Pročitaj više

Predavanja kod doc. dr. sc. Martine Planinić

Predavanja uživo iz kolegija Medijska pismenost održat će se prema sljedećim terminima: 14.6. 16-18h 15.6...
Pročitaj više

Predavanja kod doc. dr. sc. Marine Bazine

Predavanja/vježbe uživo iz kolegija Vokalno-instrumentalni praktikum održat će se prema sljedećim terminima: 14.6. 16-18h 15.6...
Pročitaj više

Predavanja uživo iz kolegija Metodika glazbene kulture 2 – OTKAZANO

Predavanja uživo iz kolegija Metodika glazbene kulture 2 kod prof. Lidije Vladić-Mandarić su OTKAZANA...
Pročitaj više

Predavanja uživo i usmeni ispit kod prof. Zorana Primorca i prof. Marka Tokića

Predavanja uživo iz kolegija Logika kod prof. Zorana Primorca održat će se prema sljedećim terminima:...
Pročitaj više

Nastavnici