Predškolski odgoj - Orašje

Općenito o studiju

Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

Kontakt;

Pročelnik studija; doc. dr. sc. Ivan Kvesić

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355-450

 Ured : 324

Predškolski odgoj – Orašje

Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova – ispit

Link za ispit iz kolegija Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova je  meet.google.com/ywr-zixf-dus...
Pročitaj više

Link za online polaganje ispita kod doc. dr.sc. Katarine Šimić

Link za polaganje ispita iz kolegija kod doc.dr.sc. Katarine Šimić je  meet.google.com/kfw-csxj-tek...
Pročitaj više

Obavijest za kolegije Samostalna stručna praksa praksu i Stručno-pedagoška izobrazba 1,2 i 3

Stručno -pedagoška izobrazba 1 – obveze ( 2 godina studija ) Studentice koje ove akademske...
Pročitaj više

Stručno – pedagoška izobrazba 1,2,3, Samostalna stručna praksa 1. god. DS

Studij Predškolski odgoj kolegiji Stručno – pedagoška izobrazba 1,2,3, Samostalna stručna praksa 1. god. DS Praktična...
Pročitaj više

Ispit iz kolegija Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova

Ispit iz kolegija Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova održat će se u petak, 2. veljače...
Pročitaj više

Nastavnici