Predškolski odgoj - Orašje

Općenito o studiju

Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

Kontakt;

Pročelnik studija; doc. dr. sc. Ivan Kvesić

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355-450

 Ured : 324

Predškolski odgoj – Orašje

Seminari i ispiti kod prof. Dragana Škobića (Zaštita okoliša; Zaštita prirode)

Izlaganje seminarskih radova i ispiti kod prof. Dragana Škobića održat će se 1.7. s početkom...
Pročitaj više

Polaganje ispita kod doc.dr.sc. Katarine Šimić

Link za polaganje ispita koji će se održati 21.6.2024. u 15.00 i 16.00 sati kod doc.dr.sc...
Pročitaj više

Predavanja uživo kod prof. Renate Šimunović i prof. Maje Lasić

11.6. Renata Šimunović       Maja Lasić 16-19h Osnove pedagogije       16-19h...
Pročitaj više

Predavanja uživo kod prof. Dragana Škobića

Predavanja uživo iz kolegija Zaštita prirode i kolegija Zaštita okoliša (smjer PO i RN) održat...
Pročitaj više

Predavanja uživo iz kolegija Metodika likovne kulture 2, Likovna radionica i Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

Predavanja iz kolegija Metodika likovne kulture 2 kod doc. dr. sc. Trpimira Grgića održat će...
Pročitaj više

Nastavnici