Predškolski odgoj - Orašje

Općenito o studiju

 

Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

Kontakt;

Pročelnik studija; doc. dr. sc. Anita Imre

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355-450

 Ured : 324

 

Predškolski odgoj – Orašje

Predavanje iz kolegija Metodika TZK 1 (online)

Predavanja iz kolegija Metodika TZK 1 (Predškolski odgoj – II. god.) održati će se online putem ...
Pročitaj više

Predavanja kod prof. Marka Tokića

Predavanja kod prof. Marka Tokića održat će se prema sljedećem rasporedu: 26.1. 15:30-19h – Metodika ...
Pročitaj više

Predavanja iz kolegija Filozofija znanosti (1. god. DS Predškolski odgoj; 1. god. PDS Informatika)

Predavanja iz kolegija Filozofija znanosti kod prof. Zorana Primorca održat će se prema sljedećem rasporedu: ...
Pročitaj više

Obavijest za sve studente iz Županije Posavske

Mole se svi studenti iz Županije Posavske koji su prvi put upisali godinu studija da ...
Pročitaj više

Predavanja iz kolegija Osnove pedagogijske statistike (diplomski studij predškolskoga odgoja – Orašje)

Predavanja i vježbe iz kolegija Osnove pedagogijske statistike (I. godina diplomskoga studija predškolskoga odgoja – ...
Pročitaj više

Nastavnici