Biologija

Općenito o studiju

 

Studij Biologije nudi mogućnost upoznavanja sustava od molekule do živog bića u prirodnom okolišu, upoznavanja i razumijevanja stanica kao osnovnih jedinica života, otkrivanja tajnih nasljeđivanja i raznolikosti životnih oblika na Zemlji. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti eksperimentalni rad u laboratorijima i terenska nastava su zastupljeni značajnim udjelom u nastavi Biologije. Studij Biologije se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i kao dvopredmetni u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Na diplomskom studiju Biologije postoji i istraživački smjer Ekologija i zaštita prirode koji je, pored postojećih, nastao sa svrhom ispunjavanja budućih i trenutnih zahtjeva tržišta i interesa budućih studenata te su zbog toga svi studijski programi usklađeni s planovima i trendovima drugih sveučilišta u svijetu. 

 

Sveučilišni preddiplomski studij (nastavnički i istraživački) traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca biologije  – 180 ECTS.

 

Sveučilišni diplomski studij (nastavnički i istraživački) traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra biologije (ili ekologije i zaštite prirode) – 120 ECTS.

 

Kontakt; 

 

Pročelnik studija; prof. dr. sc. Anđelka Lasić

E-mail: biologija@fpmoz.sum.ba

Tel. :036/445457

Ured : 102b

Biologija

No post found

1.PDS_Biologija_Izvedbeni plan i program_2023
2.DS_Biologija_Izvedbeni plan i program_2023
3.DS._Biologija_dvopredmetno_Izvedbeni plan i program_2023
1.PDS._Biologija_Ogledni testovi
2.DS_Biologija_Ogledni testovi
3.DS_Biologija_dvopredmetno_Ogledni testovi

Nastavnici