Upisi

UPISI FPMOZ

Rezredbeni postupak

RAZREDBENI POSTUPAK I TERMINI RAZREDBENIH ISPITA

Popis studija

POPIS SVIH STUDIJA

Trajanje studija

TRAJANJE STUDIJA I ZVANJE
ODLUKA o razredbenom postupku za upis studenata u prvu godinu diplomskih studija
ODLUKA o razredbenom postupku za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih studija
ODLUKA o razredbenom postupku za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih studija