Odgojne znanosti - Pedagogija

Odgojne znanosti – Pedagogija

Obrana doktorske disertacije – mr.sc. Vlatko Rosić

Mr. sc. Vlatko Rosić branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Školski vjeronauk u kontekstu suvremenih...
Pročitaj više

Obrana doktorske disertacije – Nikolina Knezović

Nikolina Knezović branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Doprinos redovnica razvoju školstva u Hercegovini od...
Pročitaj više