Geografske osnove planiranja u okolišu

Geografske osnove planiranja u okolišu

O B A V I J E S T

Pristupnica Enisa Kulašin branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga suvremenih koncepata geografije u oblikovanju...
Pročitaj više