Pedagogija

Općenito o studiju

Pedagogija je društvena znanost koja proučava, istražuje i unaprjeđuje odgoj i obrazovanje, te proučava različite utjecaje na individualni i socijalni razvoj kao i druge čimbenike, procese i sadržaje oblikovanja ljudske osobnosti i identiteta. Pedagogija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Glavni cilj studija jeste omogućiti studentima stjecanje kompetencija za kvalificirano obavljanje djelatnosti pedagoga u javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama, savjetovalištima, domovima, ustanovama za organiziranje slobodna vremena, zavodima za zapošljavanje, andragoškim službama, centrima za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju…), te upoznati ih s osnovnim odrednicama pedagogije, odgojno-obrazovnoga / školskoga sustava, kao i s multidisciplinarnim karakterom pedagogijske znanosti.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca pedagogije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra pedagogije – 120

Kontakt;

Pročelnik studija; prof. dr. sc. Antea Čilić

E-mail: pedagogija@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355462

 Ured : 218

Pedagogija

Prof. ddr. sc. Lidija Pehar – nastava (16. i 17.11.2023.)

Prof. ddr. sc. Lidija Pehar će održati predavanja po sljedećem rasporedu: četvrtak, 16.11.2023. 15:00-19:00, uč...
Pročitaj više

Prof. ddr. sc. Lidija Pehar – nastava 26.10.2023.

Nastava kod prof. ddr. sc. Lidije Pehar održat će se u četvrtak, 26.10.2023., po sljedećem...
Pročitaj više

Didaktika – obveze

  Studenti koje ove akademske godine slušaju kolegij Didaktika, trebaju se, isključivo svojom službenom mail...
Pročitaj više

Prof. ddr. sc. Lidija Pehar – nastava 12.10.’23.

Nastava kod prof. ddr. sc. Lidije Pehar održat će se u četvrtak, 12. listopada 2023...
Pročitaj više

1.PDS_Pedagogija_Izvedbeni plan i program_2023

2.DS_Pedagogija_Izvedbeni plan i program_2023

1.PDS_Pedagogija_ogledni testovi

2.DS_Pedagogija_ogledni testovi

Nastavnici