Pedagogija

Općenito o studiju

Pedagogija je društvena znanost koja proučava, istražuje i unaprjeđuje odgoj i obrazovanje, te proučava različite utjecaje na individualni i socijalni razvoj kao i druge čimbenike, procese i sadržaje oblikovanja ljudske osobnosti i identiteta. Pedagogija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Glavni cilj studija jeste omogućiti studentima stjecanje kompetencija za kvalificirano obavljanje djelatnosti pedagoga u javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama, savjetovalištima, domovima, ustanovama za organiziranje slobodna vremena, zavodima za zapošljavanje, andragoškim službama, centrima za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju…), te upoznati ih s osnovnim odrednicama pedagogije, odgojno-obrazovnoga / školskoga sustava, kao i s multidisciplinarnim karakterom pedagogijske znanosti.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca pedagogije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra pedagogije – 120

Kontakt;

Pročelnik studija; doc. dr. sc. Antea Čilić

E-mail: pedagogija@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355462

 Ured : 218

Pedagogija

Dan otvorenih vrata studija Pedagogije

Pozivamo učenike srednjih škola na Dan otvorenih vrata studija Pedagogije koji će se održati u ...
Pročitaj više

Nastava u ljetnom semestru akademske 2022./’23.

Nastava u ljetnom semestru traje od 6. ožujka do 17. lipnja 2023. Raspored nastave za ...
Pročitaj više

Održana Javna rasprava studija Pedagogija

Sukladno Pravilniku o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: ...
Pročitaj više

Nastavnici