Natječaj za studentsku mobilnost Sveučilišta u Grazu (Austrija) za zimski semestar ak. g. 2024./2025.

Otvoren je natječaj za Sveučilište u Grazu (Austrija) za studentsku mobilnost za 2 stipendije u trajanju od 5 mjeseci (kraj rujna 2024. – veljača 2025.) za akademsku godinu 2024./2025. za zimski semestar u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.

Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti za mobilnost.      

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 29. travnja 2024.

Zainteresirani studenti trebaju poslati na email adresu  rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac
  2. Potvrdu o znanju engleskog ili njemačkog jezika B2 (zavisno od jezika na kojem student želi slušati odabrane kolegije)
  3. Prijepis ocjena (svih studijskih ciklusa) s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku (ako studenti zbog kratkog roka ne mogu na vrijeme dostaviti prijevod prijepisa na engleski jezik, potrebno je to naznačiti prilikom prijave te ga trebaju dostaviti naknadno odnosno kada isti bude preveden) 
  4. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici – prodekan/ koordinator za međunarodnu suradnju
  5. Kopija putne isprave.

Preporuka studentima:

  • pogledati na stranici Sveučilišta u Grazu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o ponuđenim kolegijima na engleskom jeziku može se pronaći na sljedećoj poveznici (pogledati ak. god. 2023./2024.)

Uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.