Geografija

Općenito o studiju

Geografija je znanost koja se bavi proučavanjem međuodnosa ljudi i njihova okoliša te stoga ona predstavlja most između prirode i društva. Studij Geografije ukazuje na to da su informacije (naglasak je na geografskom informacijskom sustavu) jedan od ključnih resursa razvoja te da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primijenjena, ima stožernu ulogu. Geografija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Kandidati koji završe diplomski studij Geografije, smjer Turizam i zaštita okoliša ili Održivi razvoj turizma (potonji se realizira samo kao diplomski), biti će osposobljeni za obavljanje poslova znanstveno-istraživačkih i stručnih suradnika u znanstvenim i znanstveno-istraživačkim, kulturnim, školskim i drugim javnim institucijama kao i u institucijama od općedruštvenog značenja u turističkim djelatnostima na gradskoj (ili općinskoj), županijskoj, regionalnoj i državnoj razini te u inozemstvu.  

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca geografije (ili turizma i zaštite okoliša) – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra geografije (ili turizma i zaštite okoliša ili održivog razvoja turizma) – 120 ECTS.

 

Kontakt:

Pročelnik/-ca studija: prof. dr. sc. Mirjana Miličević

E-mail: geografija@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/445-474

Ured : 107

Geografija

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU ONLINE PREDAVNJA IZ EKONOMIKE OKOLIŠA

Online predavanje iz kolegija Ekonomika okoliša održat će se u ponedjeljak 3.6.2024. u 9,00 sati...
Pročitaj više

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU KONZULTATIVNE NASTAVE IZ EKONOMIKE OKOLIŠA

Nastava (konzultativna) iz kolegija EKONOMIKA OKOLIŠA održat će se u četvrtak 16.5.2024. u 16,00 sati na...
Pročitaj više

Nastavnici