Tjelesna i zdravstvena kultura

NASTAVA NA STUDIJU

 

A. Oblici nastave

Nastava se izvodi u sportskim dvoranama(malonogometna dvorana, gimnastička dvorana i plesna dvorana), i na unutarnjem bazenu u Sveučilišnom kampu u Rodoču te u prirodi na trim stazi „Trimuša“ u centru grada u Mostaru.

 

B. Kineziološki programi i organizacija nastave

Studenti mogu izabrati jedan od ponuđenih termina koji im odgovara po rasporedu ostalih nastavnih aktivnosti i obaveza na fakultetu. Kineziološki programi na svakom satu: košarka, odbojka, rukomet, nogomet, aerobik, plesovi, badminton, program  u teretani, plivanje, pješačko-planinarske ture , koturaljkanje, bicikliranje, jogging, a kroz fakultativni program, uz sufinanciranje studenata i izleti u druge gradove ili države.

 

C. Obveze studenata i uvjeti za dobivanje potpisa iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura

Nastava kolegija TZK je OBAVEZNA za sve redovne studente u I., II., III. i IV. semestru, te se boduje 1 ECTS bodom.
Uvjet za potpis je redovito pohađanje nastave. Studenti smiju izostati neopravdano s nastave 20 % od ukupnog fonda održanih sati ( 2 ili 3 izostanka ovisno ).
Za sve dodatne izostanke potrebno je donijeti odgovarajuću dokumentaciju na početku svakog semestra, te priložiti zamolbu, nakon čega će se iste uzeti u razmatranje. 
Nakon završenog semestra te dobivenog potpisa za redovito pohađanje nastave, a nakon što su riješene sve zamolbe,  studenti mogu ovjeriti semestar u referadi.

Na ispitni rok tj. rok za potpise potrebno je doći s ispravno upisanim nositeljom kolegija (doc.dr.sc.Ivan Kvesić), punim nazivom predmeta (TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA) i čitko popunjenom prijavnicom!

Nastava nije obavezna za izvanredne studente, međutim, svi izvanredni studenti su obavezni prilogom roka za potpise imati čitko popunjene prijavnice koje potpisuje predmetni nastavnik i dostavlja u referadu sa opisnom ocjenom OBAVLJENO.

Nastava se odvija prema rasporedu te nema promjena grupa.

 

doc.dr.sc.Ivan Kvesić

POVIJEST KOLEGIJA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 

Poznata je činjenica da većina visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini organizira i nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture za studente prvih i drugih godina.

 

U zemljama u okruženju kao npr. u Republici Hrvatskoj ili Sloveniji, sva Sveučilišta i njihove sastavnice imaju obaveznu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture za sve redovite studente prvih i drugih godina a neke sastavnice i na višim godinama studija kao izborni predmet na fakultetu.

 

Na većini fakulteta taj predmet se vrednuje sa 1 ECTS bodom u sustavu bodovanja u okviru Bolonjskog procesa (kao recimo fakulteti na Sveučilištu u Zagrebu ali i mnogi drugi).

 

Prilikom održavanja treće Međunarodne konferencije Suvremena kineziologija“, koju je organizirao Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti-Mostar 2008.g., u Zborniku radova objavljen je i rad na temu „Postoji li potreba za organiziranje nastave TZK-a na Sveučilištu u Mostaru“(M.Kvesić,N.Zrnić). U anketi su ispitani stavovi studenata svih fakulteta na Sveučilištu u Mostaru a anketa je provedena uz punu potporu Studentskog zbora našeg Sveučilišta. Nedvojbeno je da 95% studenata podržava uvođenje organizirane nastave Tjelesne i zdravstvene kulture i da je tjelovježba i bavljenje sportom od velike važnosti za te mlade ljude, koji najveći dio dana provode sjedeći na nastavi, vježbama, pred računalom i učeći, te im je neophodna i tjelesna aktivnost za njihov svestrani psihofizički razvoj i očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru na prvu godinu u akademskoj 2011/12 god. upisano je preko 500 studenata. Po sadržaju u planu i programu na tim studijima, vidljivo je da jedino na Studiju kineziologije nije potrebno organizirati nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture. Za studenate svih ostalih studijskih grupa, nastava je organizirana i provodi se redovito.

 

doc.dr.sc.Ivan Kvesić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavijest za sve redovne studente 1. i 2. godine studija

Upis u grupe na kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura održat će se u četvrtak 09.11.2023. godine u...
Pročitaj više

Obavijest za sve redovne studente 1. i 2. godine studija

Upis u grupe na kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura održat će se u četvrtak 09.11.2023. godine u...
Pročitaj više

Obavijest za sve redovne studente 1. i 2. godine studija

Upis u grupe na kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura održat će se u ponedjeljak 27.03.2023...
Pročitaj više