Predškolski odgoj

Općenito o studiju

 

Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

Kontakt;

Pročelnik studija; doc. dr. sc. Anita Imre

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355-450

 Ured : 324

 

Predškolski odgoj

Metodika upoznavanje okoline – obveze

  Studentice koje studiraju u Mostaru i koje ove akademske godine trebaju odslušati i položiti ...
Pročitaj više

Predavanje iz kolegija Zaštita zdravlja i njege predškolske djece

Predavanje iz kolegija Zaštita zdravlja i njege predškolske djece će se održati u ponedjeljak (27.3.2023. ...
Pročitaj više

Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 1 – obveze

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju ...
Pročitaj više

PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA 1 – OBVEZE

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju ...
Pročitaj više

Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 3- obveze

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju ...
Pročitaj više

Nastavnici