Predškolski odgoj

Općenito o studiju

Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

 

Kontakt:

Pročelnik/-ca studija: doc. dr. sc. Ivan Kvesić

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355-450

Ured : 324

Predškolski odgoj

prof. ddr. sc. L.Pehar – nastavak nastave u travnju

Prof. ddr. sc. Pehar je najavila predavanja po sljedećem rasporedu: ponedjeljak, 15.04.2024. s početkom u 10:00...
Pročitaj više

prof. ddr. sc. L.Pehar – nastava u travnju

U nastavku je raspored prof. ddr. sc. L. Pehar za travanj: Ponedjeljak, 8.04.2024. s početkom...
Pročitaj više

Metodika upoznavanja okoline -obveze

Studentice koje studiraju u Mostaru i koje ove akademske godine trebaju odslušati i položiti kolegij...
Pročitaj više

Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 1- obveze

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju...
Pročitaj više

PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA 1 – OBVEZE

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju...
Pročitaj više

Nastavnici