Natječaj Sveučilišta u Valenciji (Španjolska) za studentsku mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2024./2025.

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Valenciji (Španjolska) za stipendiranje studentske mobilnost u okviru Erasmus+ programa u trajanju od pet mjeseci za zimski semestar akademske godine 2024./2025. 

Prema potpisanom ugovoru studenti prvog studijskog ciklusa se mogu prijaviti za mobilnost.

Rok za podnošenje prijava je 27. svibnja 2024.

Zainteresirani studenti trebaju poslati na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac
  2. CV ili poveznica na novi obrazac
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik)
  4. Potvrdu o znanju engleskog ili španjolskog jezika B1 (ovdje pogledati jezične zahtijeve) 
  5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku
  6. Presliku putne isprave
  7. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici.

Preporuka studentima:

  • pogledati na stranici Sveučilišta u Valenciji indd (uv.es) mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.
  • Studenti su obvezni upisati u ugovor o učenju najmanje 18 ECTS na Sveučilištu u Valenciji od kojih najmanje 50% mora biti na studijskom programu koji studiraju na UJ SUM-a.

Priložena je tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata sukladno kojoj će zaprimljene prijave biti vrednovane.