Turizam i zaštita okoliša - Orašje

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2017./18.

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar za studente preddiplomskih, i diplomskih studija vršit će se  09.3.2018. od 08:00-17:30 sati i 10.3.2018. od 8:00-10:00.

Prilikom upisa potrebno je priložiti :

-Redoviti studenti prilikom ovjere moraju priložiti indeks sa uredno prikupljenim potpisima profesora i upisni list sa upisanim predmetima u zimskom i ljetnom semestru·

- Izvanredni studenti upisni list sa upisanim predmetima u zimskom i ljetnom semestru·

- indeks sa upisanim kolegijima za ljetni semestar

- dokaz o uplati za upis na žiro-račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

- 1549212005175071

Učitavam...