ODRŽAN OKRUGLI STOL PREDSTAVNIKA NASTAVNIČKIH FAKULTETA SVIH JAVNIH SVEUČILIŠTA U BiH

U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici održan je 23. travnja 2024., Okrugli stol “Stanje i perspektive nastavničkih studijskih programa”.

Okrugli stol je okupio prvi put na jednome mjestu predstavnike nastavničkih studijskih programa sa javnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnike Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH) i Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP). 

Predstavnice FPMOZ-a Sveučilišta u Mostaru na Okruglom stolu bile su prof. dr. sc. Antea Čilić  i doc. dr. sc. Katarina Šimić.

Nastavnički studijski programi i pored kvalitetnih predmetno-planskih i programskih struktura i stručnih kadrova, kao i činjenice da su nastavnička zanimanja sve više deficitarna, suočavaju se sa manjkom interesa maturanata za profiliranje u ovoj vrlo važnoj i odgovornoj profesiji. Potrebno je vratiti dignitet nastavničkoj profesiji, kako bi se povećao interes mladih da svoju budućnost profiliraju u smjeru nastavničke profesije. 

Dogovoreno je da je neophodno o ovoj tematici što prije ozbiljno razgovarati sa obrazovnim vlastima na svim nivoima u cijeloj BiH, kako bi se napravili pravi pomaci u obrazovanju nastavničkih kadrova različitih usmjerenja, koji su baza elementarnog odgoja i obrazovanja svih budućih generacija.