Obrana doktorske disertacije – mr.sc. Vlatko Rosić

Mr. sc. Vlatko Rosić branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Školski vjeronauk u kontekstu suvremenih društveno-kulturnih i odgojno-obrazovnih promjena.

Obrana će se održati u utorak, 31. listopada 2023. godine u 11:00 sati na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru(učionica1-4).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Pristup obrani je slobodan.