Obavijest o obrani doktorske disertacije pristupnika Marijana Madunića

Pristupnik Marijan Madunić branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Suradnja ravnatelja i roditelja učenika srednje škole.
Obrana će se održati u petak, 22. ožujka 2023. godine u 13.30 sati na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 118).
Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
Pristup obrani je slobodan.