Obrana doktorske disertacije – Nikolina Knezović

Nikolina Knezović branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Doprinos redovnica razvoju školstva u Hercegovini od 1878. do 1941. godine.

Obrana će se održati u ponedjeljak, 30. listopada 2023. godine u 15:00 sati na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru(učionica 1-6).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Pristup obrani je slobodan.