Poziv na Doktorsku konferenciju za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti – DOKON 2024

Održavanje Doktorske konferencije za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2024 dana 18. listopada 2024., u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Ovim vas putem obavještavamo da je produžen rok za prijavu sažetaka do 5.7.2024.

Vjerujemo da je DOKON tijekom niza godina postao prepoznatljivo mjesto susreta, umrežavanja i razmjene iskustava među doktorandicama i doktorandima pedagogije i obrazovnih znanosti stoga smo iznimno sretni što možemo najaviti njegovo ponovno, osmo po redu održavanje.

Svrha Doktorske konferencije jest okupiti doktorandice i doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti iz Hrvatske i inozemstva kako bi se jačanjem suradnje pojedinih visokoškolskih institucija doprinijelo intenzivnijoj provedbi visokokvalitetnih istraživanja u području odgoja i obrazovanja, ali i javno promovirala važnost korištenja rezultata istraživanja za unapređivanje odgojno-obrazovne teorije i prakse.  

Središnja aktivnost Doktorske konferencije DOKON 2024 i ove godine bit će izlaganje znanstveno-istraživačkih radova doktorandica i doktoranada poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti. Kroz izlaganje svojih znanstveno-istraživačkih radova, doktorandice i doktorandi dobivaju priliku upoznati javnost sa svojim recentnim istraživanjima i rezultatima.

Pored izlaganja radova doktorandica i doktoranada, DOKON 2024 ugostit će i gostujuću predavačicu i predavača, te je predviđen Networking party za doktorandice i doktorande.

Sažetak rada potrebno je poslati e-poštom na adresu  dokon@ffri.uniri.hr najkasnije do 5.7.2024. godine, a predaje se isključivo u PREDLOŠKU koji se nalazi u prilogu. 

Sve informacije vezane uz DOKON 2024 dostupne su i na mrežnoj stranici: https://dokon.uniri.hr/

  

Veselimo se susretu i zajedničkom radu na Doktorskoj konferenciji DOKON 2024 u Rijeci!

Organizacijski odbor

prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić

dr. sc. Nadja Čekolj

Zlatka Gregorović Belaić, mag. paed.

dr. sc. Ivana Miočić

dr. sc. Bojana Vignjević Korotaj

doc. dr. sc. Nena Vukelić

POZIV

DOKON 2024 – UPUTE za pisanje sazetka

DOKON 2024 – PREDLOZAK za sazetak