Predavanja uživo iz kolegija Metodika likovne kulture 2, Likovna radionica i Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

Predavanja iz kolegija Metodika likovne kulture 2 kod doc. dr. sc. Trpimira Grgića održat će se prema sljedećem rasporedu:

13.5. 16-17:30h

14.5. 9-12h

Predavanja iz kolegija Likovna radionica kod doc. dr. sc. Marija Šunjića održat će se prema sljedećem rasporedu:

13.5. 16-19h

14.5. 9-12h

Predavanje iz kolegija Slikanje u radu s djecom predškolske dobi kod doc. dr. sc. Trpimira Grgića održat će se 13.5. od 17:30-19h.