Predavanja uživo kod prof. Renate Šimunović i prof. Maje Lasić

11.6.Renata Šimunović      


Maja Lasić
16-19h Osnove pedagogije      


16-19h Usmena bajka  
12.6.Renata Šimunović              Maja Lasić      
8-11h Temeljna nastavna umijeća  
11-14h Menadžment ustanova ranog i predškolskog odgoja    


8-11h Film, radio i TV kultura