Pedagogija

Općenito o studiju

Pedagogija je društvena znanost koja proučava, istražuje i unaprjeđuje odgoj i obrazovanje, te proučava različite utjecaje na individualni i socijalni razvoj kao i druge čimbenike, procese i sadržaje oblikovanja ljudske osobnosti i identiteta. Pedagogija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Glavni cilj studija jeste omogućiti studentima stjecanje kompetencija za kvalificirano obavljanje djelatnosti pedagoga u javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama, savjetovalištima, domovima, ustanovama za organiziranje slobodna vremena, zavodima za zapošljavanje, andragoškim službama, centrima za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju…), te upoznati ih s osnovnim odrednicama pedagogije, odgojno-obrazovnoga / školskoga sustava, kao i s multidisciplinarnim karakterom pedagogijske znanosti.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca pedagogije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra pedagogije – 120

Kontakt;

Pročelnik studija; prof. dr. sc. Antea Čilić

E-mail: pedagogija@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355462

 Ured : 218

Pedagogija

Didaktika – obveze

  Studenti koje ove akademske godine slušaju kolegij Didaktika, trebaju se, isključivo svojom službenom mail...
Pročitaj više

Prof. ddr. sc. Lidija Pehar – nastava 12.10.’23.

Nastava kod prof. ddr. sc. Lidije Pehar održat će se u četvrtak, 12. listopada 2023...
Pročitaj više

Najava početka nove akademske godine

Početak nove akademske 2023./2024. godine za studente prve godine preddiplomskih studija održat će se u...
Pročitaj više

Dan otvorenih vrata studija Pedagogije

Pozivamo učenike srednjih škola na Dan otvorenih vrata studija Pedagogije koji će se održati u...
Pročitaj više

Nastava u ljetnom semestru akademske 2022./’23.

Nastava u ljetnom semestru traje od 6. ožujka do 17. lipnja 2023. Raspored nastave za...
Pročitaj više

1.PDS_Pedagogija_Izvedbeni plan i program_2023

2.DS_Pedagogija_Izvedbeni plan i program_2023

1.PDS_Pedagogija_ogledni testovi

2.DS_Pedagogija_ogledni testovi

Nastavnici