Prof. ddr. sc. Lidija Pehar – nastava u siječnju (09.01.; 24.01.2024.)

Raspored nastave u siječnju 2024.:

Utorak, 9. siječnja 2014.

Savjetodavni i terapeutski rad s djecom – 10:00-11:30

Osnove predškolske pedagogije – 11:30-15:00

Osnove predškolske pedagogije (vježbe) – 15:00

Srijeda 24. siječnja 2024.

Savjetodavni i terapeutski rad s djecom – 10:00-11:30

Osnove predškolske pedagogije – 11:30-14:00

Osnove predškolske pedagogije (vježbe) – 14:00