Pedagogija

Općenito o studiju

Pedagogija je društvena znanost koja proučava, istražuje i unaprjeđuje odgoj i obrazovanje, te proučava različite utjecaje na individualni i socijalni razvoj kao i druge čimbenike, procese i sadržaje oblikovanja ljudske osobnosti i identiteta. Pedagogija se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Glavni cilj studija jeste omogućiti studentima stjecanje kompetencija za kvalificirano obavljanje djelatnosti pedagoga u javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama, savjetovalištima, domovima, ustanovama za organiziranje slobodna vremena, zavodima za zapošljavanje, andragoškim službama, centrima za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju…), te upoznati ih s osnovnim odrednicama pedagogije, odgojno-obrazovnoga / školskoga sustava, kao i s multidisciplinarnim karakterom pedagogijske znanosti.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca pedagogije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra pedagogije – 120

 

Kontakt:

Pročelnik/-ca studija: prof. dr. sc. Antea Čilić

E-mail: pedagogija@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355462

Ured : 218

Pedagogija

Najava početka nove akademske godine

Početak nove akademske 2023./2024. godine za studente prve godine preddiplomskih studija održat će se u...
Pročitaj više

Dan otvorenih vrata studija Pedagogije

Pozivamo učenike srednjih škola na Dan otvorenih vrata studija Pedagogije koji će se održati u...
Pročitaj više

Nastava u ljetnom semestru akademske 2022./’23.

Nastava u ljetnom semestru traje od 6. ožujka do 17. lipnja 2023. Raspored nastave za...
Pročitaj više

Održana Javna rasprava studija Pedagogija

Sukladno Pravilniku o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:...
Pročitaj više

Nastavnici