Predškolski odgoj

Općenito o studiju

Djelatnost ranoga i predškolskoga odgoja obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Studij Predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija osposobljava studente za stručni odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, što uključuje njegu i brigu za zdravlje, pripremu djece za školu u različitim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Također, osposobljava za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije, kao što su programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, te sudjelovanje u istraživačkim projektima.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke predškolskog odgoja – 60 ECTS bodova.

Stručni studij predškolskog odgoja organiziran je kao preddiplomski studij koji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.

Kontakt;

Pročelnik studija; doc. dr. sc. Ivan Kvesić

E-mail: predskolski.odgoj@fpmoz.sum.ba

Tel. : 036/355-450

 Ured : 324

Predškolski odgoj

Raspored predavanja prof.ddr.sc. Lidija Pehar

Četvrtak, 26.10.2023. 12.00-13.30Savjetodavni i terapeutski rad s djecom (Pedagogija) 13.30-15.00Pedagoška psihologija i Psihologija nastave (...
Pročitaj više

Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju – obveze

Studenti/ce / redoviti i izvanredni status/ koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati kolegij...
Pročitaj više

Najava predavanja i ispita ddr.sc.Lidija Pehar, red.prof.

12.10.2023.  četvrtak 14.30 do 16.00 – Usmeni ispiti Uvodna predavanja 16.00 do 17.00 Uvod u...
Pročitaj više

Metodika upoznavanje okoline – obveze

  Studentice koje studiraju u Mostaru i koje ove akademske godine trebaju odslušati i položiti...
Pročitaj više

Predavanje iz kolegija Zaštita zdravlja i njege predškolske djece

Predavanje iz kolegija Zaštita zdravlja i njege predškolske djece će se održati u ponedjeljak (27.3.2023...
Pročitaj više

1.PDS_PO_Izvedbeni plan i program_2023

2.DS_PO_Izvedbeni plan i program_2023

3. PDS_str_PO_Izvedbeni plan i program_2023

2_DS_PO_ogledni testovi_2023

Nastavnici