Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 1- obveze

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju u Mostaru, imaju obvezu prijaviti se na E učenje, isključivo svojom službenom mail adresom, na kolegij pod nazivom Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 1, kratica kolegija Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 1 gdje će imati sve upute vezano za obveze ,literaturu za kolegij.