O B A V I J E S T

Pristupnica Enisa Kulašin branit će doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga suvremenih koncepata geografije u oblikovanju predmetnog kurikuluma Bosne i Hercegovine.
Obrana će se održati u petak, 21. lipnja 2024. godine u 12.00 sati na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (učionica 1-6).
Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
Pristup obrani je slobodan.