Računalne mreže – predavanja

Predavanja iz kolegija Računalne mreže kod prof. dr. sc. Drage Žagara će se održati 6.6. i 7.6.2024. od 8 do 13h.