Objavljen znanstveni rad u časopisu Molecules

Profesorica sa studija Kemije izv. prof. dr. sc. Ilijana Odak u suradnji sa znanstvenicima sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković, Selvita Ltd. i HALMED, objavili su rad pod nazivom “New Charged Cholinesterase Inhibitors: Design, Synthesis, and Characterization” u časopisu Molecules (IF=4.6, Q1 (Chemistry (miscellaneous)).

Inhibitori enzima kolinestraza trenutačno čine glavnu klasu lijekova odobrenu za tretiranje Alzheimer bolesti. Ova publikacija istražuje dizajn, sintezu te spektroskopsku i biološku karakterizaciju novih potencijalnih inhibitora kolinesteraza koji sadrže 1,2,3-triazol kao centralni heterociklički prsten. Širok spektar derivata 1,2,3-triazola ranije je ispitivan na inhibitorsku aktivnost prema acetilkolinesterazi i butirilkolinesterazi, a neki od derivata su se pokazali vrlo obećavajućima u ovom smislu. Iz tog razloga, u ovom radu su sintetizirani i ispitani novi naftotriazoli i tienobenzo-triazoli kao i 1,2,3-triazolne soli. Od svih testiranih spojeva, najbolje rezultate postigle su triazolne soli koje su se pokazale kao jaki inhibitori oba enzima. Za najaktivnije inhibitore analizirano je molekulsko pristajanje u aktivno mjesto enzima čime je nađeno da su kation-π i 

π-π interakcije odgovorne za stabilnost enzim-ligand kompleksa. Kako su istraživanja genotoksičnosti ključna pri razvoju novih djelatnih tvari i gotovih oblika lijekova, provedena su in silico predviđanja za sve sintetizirane spojeve.

Kompletan rad dostupan je na https://www.mdpi.com/1420-3049/29/7/1622.