Računalne mreže – predavanja

Predavanja iz kolegija Računalne mreže kod prof.dr.sc. Drage Žagara će se održati prema sljedećem rasporedu:

25.4. 15-19h

26.4. 13-16h