Predškolska pedagogija 1 – najava uvodnog predavanja i obveze