Ispit iz kolegija Kineziološka edukacija za rad s djecom s teškoćama u razvoju kod prof. dr. sc. Ivane Čerkez Zovko

Ispit iz kolegija Kineziološka edukacija za rad s djecom s teškoćama u razvoju kod prof. dr. sc. Ivane Čerkez Zovko održat će se u srijedu, 20.3.2024. godine, s početkom u 18:00h.