Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 3- obveze

Sve studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju u Mostaru, imaju obvezu prijaviti se na E učenje, isključivo svojom službenom mail adresom, na kolegij pod nazivom Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 3, kratica kolegija RKPO3 MO, gdje će imati sve upute, obveze ,literaturu.