Vježbe za izvanredne studente – PO 3. godina

Vježbe iz kolegija Računalo u učenju i poučavanju održat će se u srijedu 13. ožujka u 17.00 sati na linku meet.google.com/sag-nkfj-fxe