Vježbe iz kolegija Računalo u učenju i poučavanju – 3. godina PO

Vježbe iz kolegija Računalo u učenju i poučavanju održat će se u srijedu 13. ožujka u 17.00 sati na linku meet.google.com/sag-nkfj-fxe