Obavijest za studente završnih godina studija

Studenti završne godine preddiplomskog i diplomskog studija ukoliko već nisu, dužni su prijaviti temu i mentore za završne ili diplomske radove najkasnije do 15. travnja 2023. godine, sukladno Pravilniku o završnim i diplomskim radovima, prema sljedećim obrascima:

Prijava teme završnog rada

Prijava teme diplomskog

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima