Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 1 – obveze

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju u Mostaru, imaju obvezu prijaviti se na E učenje, isključivo svojom službenom mail adresom, na kolegij Razvoj kurikuluma predškolskog odgoja 1, kratica kolegija RKPO 1 MO, gdje će imati sve upute, obveze ,literaturu.