PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA 1 – OBVEZE

Studenti/ ce koje ove akademske godine trebaju slušati i polagati ovaj kolegij , a studiraju u Mostaru, imaju obvezu prijaviti se na E učenje, isključivo svojom službenom mail adresom, na kolegij Predškolska pedagogija 1 kopiranje 1

KRATICA KOLEGIJA : PPED1 MO_1