Obveze za kolegije Didaktička praksa, Metodička praksa 1 i 2, Praktikum i školska praksa

Didaktička praksa – 2 godina studija

Studenti/ce koje ove godine u ljetnom semestru imaju kolegij Didaktička praksa trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Didaktička praksa

Kratica kolegija:   didpraksa

Metodička praksa 1- 3. godina studija

Studenti/ce koje ove godine u ljetnom semestru imaju kolegij  Metodička praksa 1 trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Metodička praksa 1 kopiranje 1

Kratica kolegija : met1praksa_1

Metodička praksa 2- 4 godina studija

Studenti/ce koje ove godine u ljetnom semestru imaju kolegij  Metodička praksa 1 trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Metodička praksa 2 kopiranje 1

Kratica kolegija : met2praksa_1

Praktikum i školska praksa- 1DS

Studenti/ce koje ove godine imaju kolegij  Praktikum i školska praksa  trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E učenju /Sumarum/ pod nazivom Praktikum i školska praksa Kratica kolegija : škpraksa