Obavijest za kolegij Praktikum i školska praksa

Studenti/ce koje ove godine imaju kolegij Praktikum i školska praksa trebaju se isključivo svojom službenom mail adresom prijaviti na kolegij na E-učenju /Sumarum/ pod nazivom Praktikum i školska praksa

Kratica kolegija : škpraksa