Predavanja za 1. i 2. godinu studija Informatika-Orašje

Predavanja iz kolegija Matematika 1 održat će se prema sljedećem rasporedu:

14.12. 15-19h – Matematika 1 (1. godina)

15.12. 8-13h – Matematika 1 (1. godina)

Predavanja iz kolegija Primijenjena statistika održat će se prema sljedećem rasporedu:

14.12. 15-19h – Primijenjena statistika (2. godina)

15.12. 8-13h – Primijenjena statistika (2. godina)