Predavanja za 1., 2., 3. i 4. godinu studija Predškolski odgoj – Orašje (20.12. i 21.12.)

Predavanja kod prof. Lidije Vladić-Mandarić održat će se prema sljedećem rasporedu:

20.12. – 18-19h – Metodika glazbene kulture 1 (2. godina)

21.12. – 9-10:30h – Metodika glazbene kulture 3 (3. godina)

21.12. – 10:30-12h – Konzultacije iz kolegija Metodika glazbene kulture 2 (2. godina)

Predavanja kod prof. Milee Ajduk-Kurtović održat će se prema sljedećem rasporedu:

21.12. 9-10:30h – Engleski jezik 1 (1. godina)

21.12. 10:30-12h – Engleski jezik u struci 1 (4. godina)