Predavanja za 2., 3. i 4. godinu studija Predškolski odgoj – Orašje

Predavanja kod profesorice Ljiljanke Kvesić održat će se prema sljedećem rasporedu:

14.12. 16-17:30h – Osnove matematičke pismenosti (4. godina)

15.12. 9-10:30h – Osnove matematičke pismenosti (4. godina)

Predavanja kod prof. Maje Lasić održat će se prema sljedećem rasporedu:

15.12. 9-12h – Lutkarstvo i scenska kultura (2. godina)

Predavanja kod prof. Trpimira Grgića održat će se prema sljedećem rasporedu:

14.12. 15:30-19h – Likovna kultura s metodikom (2. godina)

15.12. 9-12h – Metodika likovne kulture 3 (3. godina)

Predavanja kod prof. Marija Šunjića održat će se prema sljedećem rasporedu:

14.12. 17:30-19h – Metodika likovnog odgoja (4. godina)

15.12. 10:30-12h – Metodika likovnog odgoja (4. godina)