Predavanja iz kolegija Engleski jezik 1 (21.12.)

Predavanja kod prof. Milee Ajduk-Kurtović održat će se prema sljedećem rasporedu:

21.12. 9-10:30h – Engleski jezik 1 (1. godina)