Potpisan Sporazum o suradnji s Fakultetom hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Na inicijativu dugogodišnjeg suradnika prof. dr. sc. Nevena Hrvatića, prodekana za znanost Fakulteta
hrvatskih studija, dana 6. svibnja 2024. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Fakulteta
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i Fakulteta hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu. Potpisivanjem navedenog sporazuma uspostavljena je suradnja u području
provedbe znanstvenih istraživanja i projekata od zajedničkoga interesa, pripreme znanstvenih (i
stručnih) skupova, konferencija i okruglih stolova, povezivanje znanstvene i akademske zajednice u
Republici Hrvatskoj s institucijama koje skrbe o očuvanju identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini s
ciljem razmjene znanja, prakse, iskustava te u drugim područjima od zajedničkog interesa.
Ugovor su potpisali dekan Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mario Grčević
i dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc.
Marin Ćorluka u prisustvu prodekanice za nastavu i studente doc. dr. sc. Katarine Dadić i prodekana
za znanost prof. dr. sc. Nevena Hrvatića.
Tom prigodom dekan prof. dr. sc. Marin Ćorluka uručio je zahvalnicu prof. dr. sc. Nevenu Hrvatiću za
suradnju, iznimnu podršku i doprinos u radu i promicanju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i
odgojnih znanosti.
Ovim sporazumom stvoreni su temeljni uvjeti za snažnu suradnju između naših fakulteta u
promicanju i unapređenju akademskih standarda.