Raspored – Nadir Hošić, str. sur.

PONEDJELJAK – uč. 026 za obligatni klavir i uč. 027 za glavni predmet

09:45-10-30 – Danijela Kljufaš – Klavir glavni predmet 8

10:30-11:00 – Ante Prusina – Klavir-obligatno 2

11:00-11:30 – Mateo Lekić – Klavir-obligatno 2

11:30-12:00 – Antonija Bilać – Klavir-obligatno 2

12:00-12:30 – Ina Žderić – Klavir-obligatno 2

12:30-13:00 – Roberta Iličić – Klavir-obligatno 2

13:00-13:30 – Glorija Korać – Klavir-obligatno 4

13:30-14:15 – Josipa Brnadić – Klavir glavni predmet 4

14:15-14:45 – Marina Begić – Klavir-obligatno 4

14:45-15:30 – Korepeticija – Maja Nakić (4. god. violina)

15:30-16:15 – Ines Radoš – Klavir glavni predmet 6