Raspored – Marija Pavlović, doc.

PONEDJELJAK – uč. 026 ili 020

13:30 – Emma Novković – Klavir-obligatno 8

14:00 – Laura Lončarević – Klavir-obligatno 2

14:30 – Iva Čosić – Klavir-obligatno 8

15:00 – Mirna Kordić – Klavir-obligatno 8

15:30 – Luka Brčić – Klavir-obligatno 8

16:00 – Karla Jukić – Klavir-obligatno 6

16:30 – Marko Marić – Klavir-obligatno 8

17:00 – Jasna Ivanković – Klavir-obligatno 8

Korepeticija 4

17:30 – Danijela Kljufaš

           – Ines Radoš

Korepeticija 2

18:00 – Josipa Brnadić