Optimizacija prometnih procesa

Mole se studenti koji su upisali ovaj kolegij da se upišu na e-kolegij Optimizacija 

Za sve informacije u vezi kolegija i nastave se možete javiti asistentici na mail ivana.maric@fpmoz.sum.ba