Matematika 2

Mole se studenti koji su upisali ovaj kolegij da se upišu na e-kolegij Matematika 2

Za sve informacije u vezi kolegija i nastave se možete javiti asistentici na mail ivana.maric@fpmoz.sum.ba