Računalne mreže

Predavanja iz kolegija Računalne mreže kod prof. dr. sc. Drage Žagara će se održati

14.03.2024. od 08 do 13h

i 15.03.2024. od 08 do 12h.